Joseph (ChristmasChat.net)

De reis tot nu toe van Jozef

Te gevaarlijk om te blijven

Jozef en Maria moesten Bethlehem snel ontvluchten. Een engel waarschuwde Jozef in een droom dat koning Herodes hun kleine jongen wilde doden. Verdrietig begonnen ze aan een intensieve reis naar Egypte om daar hun toevlucht te zoeken. Jozef neemt afscheid van zijn goede vriend Moshe. Hij weet niet zeker of hij de komende maanden hem zal kunnen bereiken. Jozef nam afscheid met aloude woorden die de priesters ook gebruikten: ‘De Heer zegene je en behoedt je; de Heere zal zijn aangezicht over je doen lichten en is je genadig; de Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede’.

Koningen en magiërs

Er zijn weer bezoekers in het huis van Jozef, Maria en Jezus geweest. Het waren de koningen en magiërs uit het oosten. Ze brachten dure geschenken mee met een bijzondere betekenis: goud voor de pasgeboren koning, wierook voor de profeet die de kleine jongen zal worden en mirre als voorbereiding op zijn dood. Het was heel speciaal, maar ook een best heftig voor Jozef en Maria om dit alles te duiden. De wijzen gingen weg nadat ze de baby hadden aanbeden, die al een aantal maanden oud is.

Bijzondere ontmoetingen

Na de nieuwjaarswensen zijn Maria en Jozef naar de tempel gegaan in Jeruzalem om hun kleine Jezus daar te op te dragen. Ze brengen een offer met twee duiven. Jeruzalem is een prachtige stad. Maar in de tempel gebeurde er iets verbazingwekkends tijdens een ontmoeting met een oude profeet en een oudere vrouw. Simeon, de profeet, nam Jezus in zijn armen en zei: ‘Here, nu laat u uw dienaar in vrede vertrekken, volgens uw woord; want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien.’ Maar hij kondigde ook aan dat er iets heftigs zou gebeuren, en dat het zou zijn als een zwaard dat door het hart van Maria zal gaan. Maria is daar best van ontdaan. Anna, een oude dame, was ook in de tempel en ze begon God te aanbidden toen ze de kleine baby zag. ‘God brengt de verlossing van Jeruzalem’, zei ze. En ondertussen is er nog steeds die nieuwe ster ’s nachts aan de hemel. Het voelt groots.

Een timmerman

Moshe bezocht Jozef en Maria, maar moest ook weer op tijd weg. Jozef kan nu een een kleine onderneming opzetten in Bethlehem en fantaseert over de kleine Jezus die hem zal helpen in de timmerwerkplaats. Kleine Jezus wordt op de 8e dag besneden. Het is een belangrijk ritueel voor Joodse gezinnen. Maria is druk, het moederschap neemt veel van haar tijd in beslag. Het leven is goed!

Zijn naam moet Jezus zijn

De baby is geboren! En zijn naam is Jezus. De engel had deze naam al bij de aankondiging genoemd. ’s Nachts kregen Jozef en Maria al bezoek. Het waren herders die in het veld bij hun schapen waren. De engel was ook aan hun verschenen. ‘Want u is heden geboren in de stad van David, de Redder, Christus de Heer.’ En de engelen zongen midden in de nacht ‘Ere zij God’. Er is zoveel gebeurd om over na te denken. Vooral voor Maria, zij denkt altijd veel na over de dingen die gebeuren. Moshe zal binnenkort ook in Bethlehem komen om zijn de kleine Jezus te bewonderen.

Eindelijk een plek gevonden

Eindelijk zijn ze aangekomen in Bethlehem. Maar er is geen plaats, in geen van de hostels of herbergen. Uiteindelijk vonden ze een plaats achter de herberg. Het geeft ze op zijn minst wat privacy voor de komst van hun kleine prins.

Hey Moshe, kan je mijn gereedschap brengen?

Jozef vroeg of Moshe wat gereedschap uit de werkplaats van Jozef kon brengen. Op die manier kan hij in Bethlehem wat werken en geld verdienen, zodat het jonge gezin nog een tijdje kan blijven na de geboorte van de kleine. Moshe gaat ermee akkoord om snel te komen. Bethlehem is erg druk, dus Jozef maakt zich een beetje zorgen over het feit of hij wel een plek zal vinden met een beetje privacy. Die privacy is wel wenselijk voor als de bevalling straks begint en hun baby geboren wordt.

Er zingen nieuwtjes rond

De kogel is door de kerk. Maria en Jozef blijven een dag extra. Er zijn intussen veel reizigers op weg naar Jeruzalem. Interessante mensen, indrukwekkende karavaans met handelaars, kamelen en ezels. Er ging een gerucht de ronde dat er koningen en magiërs naar Jeruzalem reisden. Iets met sterren? In het verleden sprak God ook door de sterren, zoals met Abraham.

Op reis met een zwangere vrouw

Het jonge stel is op weg naar Bethlehem. Het is niet zo comfortabel voor Maria, want ze is al maanden zwanger. Jozef overweegt om een extra dag rust te nemen, zodat Maria wat extra kan uitrusten. Ondertussen komen bij Jozef herinneringen naar boven aan de reis die ze elk jaar maken naar Jeruzalem voor het Pesach feest.

Er was een heraut in het dorp

Er was een boodschapper in de stad Nazareth die aankondigde dat iedereen zich in zijn eigen stad moest laten inschrijven. Jozef en Maria zullen naar Bethlehem moeten. Ze zullen al snel moeten vertrekken, ook al is Maria al best ver in haar zwangerschap. Ze zijn dus druk bezig met het inpakken van spullen die nodig zijn voor de reis.