De reis tot nu toe

Kerst Chat

Waar zijn we gebleven in de reis van Kerst?

KerstChat.nl

JOZEF

Te gevaarlijk om te blijven

Jozef en Maria moesten Bethlehem snel ontvluchten. Een engel waarschuwde Jozef in een droom dat koning Herodes hun kleine jongen wilde doden. Verdrietig begonnen ze aan een intensieve reis naar Egypte om daar hun toevlucht te zoeken. Jozef neemt afscheid van zijn goede vriend Moshe. Hij weet niet zeker of hij de komende maanden hem zal kunnen bereiken. Jozef nam afscheid met aloude woorden die de priesters ook gebruikten: ‘De Heer zegene je en behoedt je; de Heere zal zijn aangezicht over je doen lichten en is je genadig; de Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede’.

Koningen en magiërs

Er zijn weer bezoekers in het huis van Jozef, Maria en Jezus geweest. Het waren de koningen en magiërs uit het oosten. Ze brachten dure geschenken mee met een bijzondere betekenis: goud voor de pasgeboren koning, wierook voor de profeet die de kleine jongen zal worden en mirre als voorbereiding op zijn dood. Het was heel speciaal, maar ook een best heftig voor Jozef en Maria om dit alles te duiden. De wijzen gingen weg nadat ze de baby hadden aanbeden, die al een aantal maanden oud is.

Bijzondere ontmoetingen

Na de nieuwjaarswensen zijn Maria en Jozef naar de tempel gegaan in Jeruzalem om hun kleine Jezus daar te op te dragen. Ze brengen een offer met twee duiven. Jeruzalem is een prachtige stad. Maar in de tempel gebeurde er iets verbazingwekkends tijdens een ontmoeting met een oude profeet en een oudere vrouw. Simeon, de profeet, nam Jezus in zijn armen en zei: ‘Here, nu laat u uw dienaar in vrede vertrekken, volgens uw woord; want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien.’ Maar hij kondigde ook aan dat er iets heftigs zou gebeuren, en dat het zou zijn als een zwaard dat door het hart van Maria zal gaan. Maria is daar best van ontdaan. Anna, een oude dame, was ook in de tempel en ze begon God te aanbidden toen ze de kleine baby zag. ‘God brengt de verlossing van Jeruzalem’, zei ze. En ondertussen is er nog steeds die nieuwe ster ’s nachts aan de hemel. Het voelt groots.

Een timmerman

Moshe bezocht Jozef en Maria, maar moest ook weer op tijd weg. Jozef kan nu een een kleine onderneming opzetten in Bethlehem en fantaseert over de kleine Jezus die hem zal helpen in de timmerwerkplaats. Kleine Jezus wordt op de 8e dag besneden. Het is een belangrijk ritueel voor Joodse gezinnen. Maria is druk, het moederschap neemt veel van haar tijd in beslag. Het leven is goed!

Zijn naam moet Jezus zijn

De baby is geboren! En zijn naam is Jezus. De engel had deze naam al bij de aankondiging genoemd. ’s Nachts kregen Jozef en Maria al bezoek. Het waren herders die in het veld bij hun schapen waren. De engel was ook aan hun verschenen. ‘Want u is heden geboren in de stad van David, de Redder, Christus de Heer.’ En de engelen zongen midden in de nacht ‘Ere zij God’. Er is zoveel gebeurd om over na te denken. Vooral voor Maria, zij denkt altijd veel na over de dingen die gebeuren. Moshe zal binnenkort ook in Bethlehem komen om zijn de kleine Jezus te bewonderen.

Eindelijk een plek gevonden

Eindelijk zijn ze aangekomen in Bethlehem. Maar er is geen plaats, in geen van de hostels of herbergen. Uiteindelijk vonden ze een plaats achter de herberg. Het geeft ze op zijn minst wat privacy voor de komst van hun kleine prins.

Hey Moshe, kan je mijn gereedschap brengen?

Jozef vroeg of Moshe wat gereedschap uit de werkplaats van Jozef kon brengen. Op die manier kan hij in Bethlehem wat werken en geld verdienen, zodat het jonge gezin nog een tijdje kan blijven na de geboorte van de kleine. Moshe gaat ermee akkoord om snel te komen. Bethlehem is erg druk, dus Jozef maakt zich een beetje zorgen over het feit of hij wel een plek zal vinden met een beetje privacy. Die privacy is wel wenselijk voor als de bevalling straks begint en hun baby geboren wordt.

Er zingen nieuwtjes rond

De kogel is door de kerk. Maria en Jozef blijven een dag extra. Er zijn intussen veel reizigers op weg naar Jeruzalem. Interessante mensen, indrukwekkende karavaans met handelaars, kamelen en ezels. Er ging een gerucht de ronde dat er koningen en magiërs naar Jeruzalem reisden. Iets met sterren? In het verleden sprak God ook door de sterren, zoals met Abraham.

Op reis met een zwangere vrouw

Het jonge stel is op weg naar Bethlehem. Het is niet zo comfortabel voor Maria, want ze is al maanden zwanger. Jozef overweegt om een extra dag rust te nemen, zodat Maria wat extra kan uitrusten. Ondertussen komen bij Jozef herinneringen naar boven aan de reis die ze elk jaar maken naar Jeruzalem voor het Pesach feest.

Er was een heraut in het dorp

Er was een boodschapper in de stad Nazareth die aankondigde dat iedereen zich in zijn eigen stad moest laten inschrijven. Jozef en Maria zullen naar Bethlehem moeten. Ze zullen al snel moeten vertrekken, ook al is Maria al best ver in haar zwangerschap. Ze zijn dus druk bezig met het inpakken van spullen die nodig zijn voor de reis.

MARIA

Tot ziens

Crisis in de familie van Jozef en Maria! Jozef vertelt Maria dat een engel hem is verschenen in een droom. De boodschap was dat ze de stad moeten verlaten, direct. Ze moeten vluchten. Het is de slechte koning ter ore gekomen, dat een nieuwe koning is geboren. Zijn jaloezie bracht hem tot een bizar slecht plan: alle baby’s moeten gedood worden. Maria is van streek en verdrietig. Direct beginnen ze aan een zeer lange reis. Het plan is dat ze hun toevlucht te zoeken in Egypte, maar de reis is minstens 1000 kilometer. Omdat ze het land moeten verlaten en door ruige gebieden moeten reizen, weet Maria niet zeker wanneer ze weer contact met Sapphira kan hebben. Dit is dus het moment om afscheid te nemen. Maar niet voordat ze haar beste vriendin bedankt voor haar steun, liefde en blijvende vriendschap. Vaarwel.

Wijzen uit het Oosten

Jozef, Maria en hun kleine jongen wonen nu een tijdje in Bethlehem. Er gaan verhalen rond dat er sterrenkijkers, koningen en goochelaars zijn. Dat klinkt mysterieus. Met baby Jezus gaat het goed, hij groeit met de dag. Het gerucht over de sterrenkijkers blijkt waar te zijn, want op een dag staan ze bij de deur van het jonge gezin. Vreemde mannen, uit het Oosten. Wijze mannem met speciale geschenken. ‘Goud voor de koning’, zeiden ze. ‘Wierook voor de priester die hij zal worden’ en ‘mirre’. De mirre is een geschenk waar Maria nog lang over nadenkt. Gewoonlijk wordt dit gebruikt om het lichaam van een overleden persoon te betreden. Niet perse een kraamkadootje dus. Nogmaals, Maria heeft een hoofd vol gedachten over haar speciale zoon en wat er van hem worden zal.

Simeon en Anna

Na alle goede wensen voor het nieuwe jaar, deelt Maria met Sapphira wat nieuwe recepten voor koekjes en gebak. Jozef is er gek op. Ze hebben de tempel bezocht op de 40e dag na de geboorte van Jezus om hem aan God te presenteren. Ze hebben twee speciale personen ontmoet. De profeet Simeon, een heel oude man, nam Jezus in zijn armen op het moment dat hij Jozef, Maria en de baby zag. ‘Heer, nu laat u uw dienaar in vrede vertrekken, overeenkomstig uw woord; want mijn ogen hebben uw redding gezien ‘, is wat hij zei. Maar hij was ook ernstig en zinspeelde op iets dramatisch dat in het leven van de kleine baby zal gebeuren. ‘Een zwaard zal door je eigen ziel doordringen …’ Maria weet niet wat ze ervan moet denken. Bij de tempel was ook een oudere dame, Anna. Zij eerde God, vanwege baby Jezus. Maria vermeldt ook dat ze al een paar nachten (wanneer ze eruit moet om de baby te voeden) een speciale ster aan de hemel ziet.

Jezus wordt besneden

Sapphira is op bezoek geweest, maar moest weer snel terug naar Nazareth. Maria was heel blij dat haar beste vriendin haar in Bethlehem kwam opzoeken en dat ze het samen over de baby konden praten en over alles wat is gebeurd. Jezus zal op de 8e dag worden besneden, zoals traditie is bij alle Joodse jongetjes. Het leven begint een beetje normaal te worden voor Jozef en Maria en het voelt alsof ze nu een heel gewoon gezin zijn.

Herders op kraamvisite

De kleine jongen is vannacht geboren en zijn naam is Jezus. Deze naam heeft een speciale betekenis: ‘redder’. Omdat er geen wiegje is, heeft Jozef de voerbak maar gebruikt als wiegjej voor Jezus. Hij slaapt als een koning! De eerste bezoekers waren een groep herders uit Bethlehem. Ze kwamen met het verhaal dat er een engel verscheen en hen vertelde dat er een baby was geboren, die slaapt in een voerbak. ‘Want u is heden geboren in de stad van David, een Redder, die Christus de Heer is.’ Een compleet koor van engelen vulde de nachtelijke hemel, vertelden ze aan Maria. Het jonge gezin is overweldigd door dit alles en voelen een diepe liefde. De baby is een klein wonder. En alle oude profetieën en alles wat de engelen hebben voorspeld in gedachten nemend, denkt Maria veel na over wat er van haar kleine baby worden zal.

Dat is precies op tijd

Eindelijk zijn ze aangekomen in Bethlehem! Het is er erg druk en er is geen plaats in een herberg of op andere plekken. Jozef zoekt overal naar een verblijf met een beetje privacy, omdat Maria op het punt staat te bevallen. Jozef vond uiteindelijk een plek achter een herberg. Dit is een plek waar ze kunnen overnachten en het is geen minuut te vroeg. De weeën beginnen, dus het zal niet lang meer duren voordat Maria haar kindje in haar armen zal houden…

Jozef gaat een zaak beginnen

Jozef denkt er over om in Bethlehem wat timmerwerk te gaan doen. Als de kleine baby wordt geboren, kunnen ze tenminste de eerste weken daar blijven terwijl Jozef wat geld verdient. Maria vraagt Sapphira of zij ook niet kan komen? Ze zou kunnen assisteren bij de bevalling en hen de eerste dagen na de geboorte helpen. Maria denkt ook na aan oude profetieën. Zoals die over Immanuël: ‘Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zal zijn naam Immanuël noemen, wat vertaald is, God met ons.’ Er zijn meer profetieën over een komende Messias. Zou dit over de zoon van Maria en Jozef gaan? Sapphira beloofd dat ze zal komen, samen met haar eigen kleine zoontje. Maria is er blij mee.

Allemaal mensen uit het Oosten

Maria is blij! Ze hebben besloten om een extra dag bij de rivier de Jordaan te blijven. Ze ontmoeten allerlei interessante mensen onderweg. Mary is enthousiast over een groep handelaars die mooie doeken en parfums verkopen. Joseph is erg geïnteresseerd in de houthandelaren. Er zijn ook astrologen, goochelaars en wijze mannen. Ze is er onder de indruk van. Deze man kan de sterren lezen. Zij kijken, net zoals dat Abraham eens moest doen, ’s nachts omhoog naar de sterren om daar een boodschap van God te ontdekken.

De reis begint

De reis valt de zwangere Maria zwaar. Jozef zingt onderweg de liederen die ze altijd zingen, wanneer ze als familie op weg waren naar Jeruzalem om het Pesach feest te vieren. Maria hoopt dat Jozef zal besluiten om een extra dag te blijven ergens, zodat ze wat kan uitrusten. De reis op de ezel is niet zo comfortabel is voor een zwangere vrouw.

We moeten naar Bethlehem gaan

Jozef kwam thuis met de boodschap dat ze naar Bethlehem moesten gaan. De keizer wil weten hoe belangrijk hij is en beval dat iedereen zich zou moeten inschrijven in de stad waar zijn familie vandaan komt. Omdat Jozef en Maria afstammelingen van koning David zijn, moeten ze zich voorbereiden op een reis naar Bethlehem, zeker een week reizen. Vanwege de zwangerschap hebben ze besloten om zo snel mogelijk te gaan. Alles inpakken is een uitdaging, je hebt al snel teveel!